Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Vijf tips voor het invullen van een Plan van Aanpak van de casemanager

Binnen twee weken na het opstellen van de probleemanalyse door de bedrijfsarts moeten werkgever en werknemer een schriftelijk Plan van Aanpak hebben opgesteld.

Hierin kunnen zij gebruik maken van het advies uit de probleemanalyse.

De afspraken die onderling worden gemaakt en schriftelijk worden vastgelegd kunnen zij, als dat nodig is, ook weer in overleg wijzigen.

Zowel werkgever, werknemer als de arbodienst krijgt een kopie van dit plan.

Voor het opstellen van een Plan van Aanpak is het volgende van belang:

  1. Doelstellingen: zorg dat doelstellingen concreet geformuleerd zijn en met een tijdsafspraak;
  2. Zorg dat activiteiten opgenomen zijn voor zowel werkgever als werknemer om terugkeer op het werk te bespoedigen. Beschrijf de opties voor werkhervatting en het traject er naar toe;
  3. Evaluatiemomenten: er dienen tijdstippen vastgelegd te worden waarop het plan en de activiteiten door werkgever en werknemer worden geëvalueerd;
  4. Leg de naam van de persoon vast die de re-integratie en het contact gaat begeleiden, de zogenaamde casemanager. Dit kan de ondernemer zelf zijn, een leidinggevende of een HR-verantwoordelijke of kan een extern iemand zijn, bijvoorbeeld de casemanager van de arbodienst;
  5. Let op: in het Plan van Aanpak mogen geen medische gegevens worden vastgelegd! Medische gegevens mogen alleen worden vastgelegd en zichtbaar zijn voor de werknemer zelf en de arts.

Wilt u gebruik maken van de casemanager van Omedi voor het begeleiden van een re-integratie traject of bijvoorbeeld het opstellen van een Plan van Aanpak neemt u dan contact op met ons voor meer informatie.

Categorieën

Omedi diagnostisch medisch adviescentrum

Korte communicatielijnen en persoonlijk contact hebben wij hoog in ons vaandel staan. We geloven in wederzijds vertrouwen; cliënten en opdrachtgevers moeten zich bij ons op hun gemak voelen.