Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Tekenbeten

Effectief jaarlijks onderzoek op de ziekte van Lyme

Innatoss Laboratories voert sinds 2016 Jaarlijkse Lyme Screening uit voor werknemers in het groen. Met een verstandige combinatie van Lyme-testen en een gedegen analyse gaan we samen met werkgevers en Arbodiensten het gevecht aan met de ziekte van Lyme. Ondertussen doen meer dan 110 Nederlandse organisaties al mee, zoals waterschappen, gemeentes en groenbeheerders.

Voor veel werknemers in het groen vormt de teek een grote bedreiging. Het kleine beestje kan via een beet de Borrelia bacterie overdragen. Deze veroorzaakt de ziekte van Lyme. Deze ziekte kan een zeer ernstig beloop hebben op de lange termijn. Daarom is het zaak om de ziekte op tijd te signaleren. Maar hoe doe je dat als je, ondanks preventieve maatregelen, toch regelmatig gebeten wordt?

Met een jaarlijks bloedonderzoek naar antistoffen tegen de bacterie. Die begint met een nulmeting voor het tekenseizoen. Want zo’n 25 % van de werknemers hebben al antistoffen van een eerdere blootstelling aan de bacterie. Daarna meet je ieder jaar na het tekenseizoen, dus in de winter de antistoffen. Deze uitslag wordt vergeleken met de nulmeting. Opvallende veranderingen springen zo direct in het oog.

Een positieve uitslag wordt altijd bevestigd met een tweede test, zoals de Nederlandse richtlijn voorschrijft. Als de Lyme-infectie bevestigd wordt, volgt een doorverwijzing naar de huisarts. Zo kan er op tijd behandeld worden, en worden ernstige klachten en langdurige uitval grotendeels voorkomen.   

Innatoss werkt met bloedafnames op de bedrijfslocatie, voert de testen uit in het geaccrediteerde lab en geeft snelle en duidelijke terugkoppeling.  Op deze manier is de screening eenvoudig in te voeren, geeft het rust in de organisatie en kunnen we samen de ziekte van Lyme terugdringen.

Meer informatie is te op de website van Innatoss te vinden.

Teken App:

RIVM App Tekenbeet

PDF’s:

Tekenencefalitis in Europa en Rusland

Loopt u risico op tekenencefalitis

Samenvatting multidisciplinaire richtlijn arbeid en lymeziekte

Websites:

RIVM Tekenbeten en lyme

NVAB Richtlijnen arbeid en lymeziekte

RIVM Informatiemateriaal

RIVM Video Teken en Lyme

De volgende ziekten kunnen door teken worden overgebracht:

Wat is tekenencefalitis?
Tekenencefalitis is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte staat ook wel bekend onder andere benamingen: frühsommermeningoenzephalitis (FSME) in het Duitse taalgebied, tick-borne encephalitis (TBE) in de Angelsaksische landen.

Waar komt tekenencefalitis voor?
De ziekte komt voor in beboste gebieden in delen van Europa, Rusland en bepaalde gebieden in Centraal-Azië.

Hoe kunt u tekenencefalitis krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
Het virus komt voor bij wilde kleine zoogdieren, vooral knaagdieren. Teken (Ixiodes ricinus en Ixiodus persulcatus) dragen het virus over van dier naar dier en soms naar de mens. De ziekte wordt niet van mens op mens overgedragen. De teek Ixiodes ricinus brengt ook de ziekte van Lyme over.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van tekenencefalitis?
De symptomen variëren van mild tot zeer ernstig. Het begint meestal met griepachtige verschijnselen, gevolgd door hoofdpijn, misselijkheid, braken en neurologische verschijnselen.

Wat kunt u zelf doen om tekenencefalitis te voorkomen?
U verkleint de kans op een tekenbeet door bedekkende kleding te dragen en een insectenwerend middel op de onbedekte huid dun aan te brengen. Omdat tekenencefalitis al snel na de beet kan worden overgedragen, kan besmetting niet, zoals de ziekte van Lyme worden voorkomen door het elke avond verwijderen van teken! Bij reizen naar risicogebieden kunt u zich laten vaccineren. Het advies is afhankelijk van uw bestemming, reisduur en activiteiten. Laat u altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersadviseur of deze vaccinatie voor uw reis wordt geadviseerd.

Wat is de ziekte van Lyme?
De ziekte van Lyme is een infectieziekte en wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi.

Waar komt de ziekte van Lyme voor?
De ziekte van Lyme komt voor in Europa, Noord-Amerika en in de noordelijke gebieden van Azië. Geschat wordt dat in Europa ongeveer tien procent van de teken besmet zijn met Borrelia burgdorferi.

Hoe kunt u de ziekte van Lyme krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een beet van een besmette teek (Ixodes ricinus). Teken komen vooral voor in bossen, maar ook in duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. De ziekte wordt niet van mens op mens overgedragen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van de ziekte van Lyme?
Het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme is een rode, ringvormige uitslag rond de plaats van de tekenbeet. Soms is de uitslag een blauwachtige of roze vlek. De ziekteverschijnselen zijn divers en kunnen verschillen van een infectie van de huid, grote gewrichten, het zenuwstelsel en in mindere mate het hart. Klachten kunnen sterk wisselen in aard en ernst en kunnen soms moeilijk worden onderscheiden met andere ziekten.

Wat kunt u zelf doen om de ziekte van Lyme te voorkomen?
Er is geen vaccin tegen de ziekte van Lyme. U verkleint de kans op een tekenbeet door bedekkende kleding te dragen en een insectenwerend middel op de onbedekte huid te smeren. Het is ook aan te bevelen om uw lichaam dagelijks te controleren op tekenbeten en deze zo nodig te verwijderen. Indien een teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, overleg dan met uw huisarts of behandeling nodig is. Houd na een tekenbeet de plek van de beet drie maanden lang in de gaten en raadpleeg uw huisarts bij gezondheidsklachten.

Wat is Krim-Congo koorts?
Krim-Congo koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het Krim-Congovirus.

Waar komt Krim-Congo koorts voor?
Krim-Congo koorts komt voor in grote delen van Azië en Afrika en in Bulgarije, Griekenland, Turkije, Albanië, Servië, Bosnië, Kroatië en delen van Rusland.

Hoe kunt u Krim-Congo koorts krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
Het virus wordt meestal overgedragen door een beet van een besmette teek maar kan ook door contact met lichaamsvloeistoffen zoals bloed en braaksel van besmette personen worden overgedragen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van Krim-Congo koorts?
Meestal leidt de ziekte tot een acuut en ernstig ziektebeeld. Het begint vaak met koorts, spierpijn en zwakte en kan vervolgens verschillende klachten geven waarbij interne bloedingen bij veel patiënten wordt beschreven. Het sterftepercentage ligt op 30-50%.

Wat kunt u zelf doen om Krim-Congo koorts te voorkomen?
Algemene maatregelen zijn het vermijden van tekenbeten of contact met lichaamsvloeistoffen en –materialen van mogelijk besmette mensen en dieren.

  • Team medisch specialisten

    Bij diagnostisch medisch adviescentrum Omedi staat het individu centraal. Door het brede aanbod van zorgdiensten en onze medische deskundigheid zijn wij in staat een langdurige relatie op te bouwen met onze opdrachtgevers en cliënten.