Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Chauffeurskeuring taxi

Een taxipas (chauffeurskaart taxi) is nodig voor het uitoefenen van het vak van Taxichauffeur. Deze chauffeurskaart voor de taxi heeft echtheidskenmerken en moet goed zichtbaar zijn in de taxi. Passagiers weten op die manier dat ze bij een erkende chauffeur instappen. Het is strafbaar taxivervoer te verrichten zonder geldig of goed leesbare chauffeurspas. Kiwa register geeft namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat de passen uit. IVW controleert de chauffeurskaart tijdens wegcontroles.  Deze benodigde keuring kunt u snel en eenvoudig regelen bij Omedi.

Eisen Taxipas:

  • Vakbekwaamheidsdiploma
  • Verklaring Omtrent het Gedrag
  • Geneeskundige Verklaring Taxi

Voor de Geneeskundige Verklaring is een medische keuring nodig. Als leidraad voor de keuring in het personenvervoer per taxi wordt de Regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen gehanteerd. De keurende arts oordeelt, eventueel na het raadplegen van een specialist, of de chauffeur is goedgekeurd voor het beroep van taxichauffeur.

De Geneeskundige Verklaring heeft, net als de chauffeurskaart taxi, een geldigheid van vijf jaar. Indien er medische redenen zijn om hiervan af te wijken, kan de verklaring met een kortere geldigheidsduur worden afgegeven. In dat geval dient de chauffeur een maand voor het verstrijken van de geldigheid opnieuw gekeurd te worden en een nieuwe medische verklaring te overleggen aan de Inspectie.