Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Adoptiekeuring

De KNMG heeft een richtlijn (puntenlijst) geschreven ten behoeve van de afgifte van een medische verklaring voor adoptie. Omedi diagnostisch medisch adviescentrum verricht de medische keuring voor adoptie (adoptiekeuring), volgens deze lijst.

Toelichting door de kinderbescherming op de keuring van de aspirant adoptiefouders:

Een kind dat geadopteerd wordt is een kwetsbaar kind. Het heeft in zijn jonge leven al heel veel meegemaakt. Zijn eigen ouders zijn er niet meer of ze kunnen niet voor hem zorgen. Vaak gaat het om kinderen met traumatische ervaringen of om kinderen met een handicap. Het kind komt in een ver land terecht, in een onbekende cultuur, bij ouders die zijn taal niet spreken, zijn herinneringen niet delen, niet weten hoe hij tot dan toe is opgevoed. Zo’n kind verdient bescherming. Daarom maakt een gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming altijd deel uit van de procedure voor adoptie. Een onderdeel hiervan is de adoptiekeuring.

Uw gezondheid

Om te beginnen moet u, naar waarheid, een gezondheidsverklaring, de adoptiekeuring, laten invullen door een onafhankelijk arts. Op deze verklaring staan niet alleen vragen over uw lichamelijke gezondheid, maar ook over mogelijke psychische problemen. Uw gezondheid of uw psychische gesteldheid mag namelijk geen risico vormen voor het kind. Het zou voor het kind bijvoorbeeld een ramp zijn als hij na zijn biologische ouders ook zijn adoptieouders voortijdig zou verliezen. Maar ook als uw ziekte of handicap te veel aandacht vraagt, kan dat nadelig zijn voor het kind. Zo nodig kan de raadsonderzoeker, met uw toestemming, nadere informatie opvragen bij uw behandelend arts of hulpverlener over de inhoud van de adoptiekeuring.

Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Particuliere keuringen.