Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Asbestkeuring voor het werken in de asbestsanering

Achtergrondinformatie:

Asbest is tot in de jaren tachtig veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan: asbestose, asbestpleuritis, longkanker, mesothelioom (zowel aan longvlies, buikvlies als hartzakje), pleura verdikking. De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest.

De asbestkeuring

Voor het uitvoeren van asbestsanerende werkzaamheden is een asbestkeuring noodzakelijk (Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5). Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werken met asbest in de asbestsanering heeft een tweeledig doel:

 • Begeleiding van betreffende werknemers
 • Het geven van adviezen aan de werknemer en de werkgever ter voorkoming van gezondheidsschade.

De standaard asbestkeuring is inclusief een geneeskundige verklaring van geschiktheid voor het werken met buitenlucht afhankelijke adembescherming. Voor de groep van asbest-ruimers, die naast de aan de keuring gestelde eisen (die samenhangen met de beschermende pakken) ook met persluchtmaskers werken (buitenlucht onafhankelijke adembescherming), gelden tevens eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen ten aanzien van brandweerlieden (persluchtkeuring).

Inhoud asbestkeuring

 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Op indicatie en vanaf 40 jaar een hartfilmpje / ECG
 • Op indicatie X-thorax
 • Op indicatie sputumonderzoek;
 • Advisering (anti-rook advisering)
 • Longfunctieonderzoek (spirometrie)

U neemt het volgende mee naar de keuring:

 • Geldige legitimatie (rijbewijs / paspoort)
 • Potje verse urine
 • Eventueel medicijnen die u gebruikt

Verklaringen kunnen alleen afgegeven worden indien met 18 jaar of ouder is. 

Wilt u meer informatie over Beroepskeuringen?  Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Beroepskeuringen.