Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Diagnostiek

Vaststellen, uitsluiten of voorkomen

Bij Omedi is het mogelijk om gericht onderzoek te laten verrichten in de vorm van Diagnostiek, zoals bloed- , urine-, long-, gezichts- of gehooronderzoek. Diagnostisch onderzoek draagt bij aan het vaststellen, uitsluiten of voorkómen van een ziekte of aandoening, en wordt verricht door gecertificeerde medisch specialisten. Omedi heeft een eigen laboratorium, zodat u direct kan beschikken over de resultaten.

Motivatie Diagnostiek

Orgaanstelsels proberen het evenwicht in het lichaam te bewaken; het is essentieel dat deze met elkaar samenwerken. Als het lichaam langdurig afwijkend gedrag vertoont, is er iets aan de hand. Dit kan vrij onschuldig zijn, maar ook een indicatie van een aandoening van meer kwaadaardige aard. Door diagnostisch onderzoek te verrichten op specifieke onderzoekbare onderdelen, wordt deze informatie aan het licht gebracht. Omedi biedt cliënten, op basis van aangegeven behoeften, de mogelijkheid gericht (of gecombineerd) onderzoek te laten verrichten in ons diagnostisch medisch adviescentrum. Dit geeft u op een snelle en accurate wijze duidelijkheid en inzicht in uw gezondheidstoestand, zodat we samen kunnen werken aan een passend behandelplan.