Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Disclaimer en Algemene voorwaarden

Disclaimer

Omedi betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar website. Dat geldt ook voor de informatie van derden die zij op haar site ter beschikking stelt. Maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten. 

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Omedi heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Omedi aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden. 

De informatie op deze website is als aanvulling bedoeld en niet als vervanging van de informatie of advies van uw behandelend arts of behandelend specialist. Omedi staat geen advertenties toe op haar website, en stelt het niet op prijs om die reden te worden benaderd door een externe partij. 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Omedi en opdrachtgevers, respectievelijk diens rechtsopvolger(s).

Bijlage Verwerksovereenkomst

Deze bijlage Verwerkersovereenkomst maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Omedi.

Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Omedi

Cookie Beleid

Dit is het cookiebeleid van Omedi diagnostisch medisch adviescentrum

  • Omedi diagnostisch medisch adviescentrum

    Reacties cliënten

    Omedi waardeert de mening van haar clienten en opdrachtgevers. Bekijk hier de reacties via

    Zorgkaart Nederland: Testimonials