Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Beroeps infectieziekten

Indien er een gerede kans bestaat op de infectieziekten in werk (te beredeneren aanwezigheid risico) dan moet vaccinatie aangeboden worden door de werkgever aan de werknemer.  Iedere kans op gevaar voor besmetting is voldoende voorwaarde voor het aanbieden van een vaccinatie (preventiebeginsel van de arbowet). Laat u hierin adviseren door Omedi.

Arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg en infectieziekten:

 • MRSA
 • ESBL
 • legionella
 • tetanus
 • hepatitis A en B
 • HIV
 • TBC
 • Lyme / Tekenencefalitis

Tetanus: Personen met een beroep waarbij een verhoogde kans op verwondingen én contact met tetanussporen mogelijk is, zoals werk met groente-, fruit- en tuinafval (GFT), veegdiensten, grondarbeiders, hoveniers, veetelers, land- en tuinbouwers, veldsporters, veterinairen en mensen die met paarden werken

Inventarisatie:

 • Infectieziekten en RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)
 • RI&E voor biologische agentia (levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken)
 • Infectieziekten en periodiek onderzoek

Bron: KIZA (Vaccinatie tegen InfectieZiekten In de Arbeid). Arbeidsomstandighedenbesluit (Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving)

 • Team medisch specialisten

  Bij diagnostisch medisch adviescentrum Omedi staat het individu centraal. Door het brede aanbod van zorgdiensten en onze medische deskundigheid zijn wij in staat een langdurige relatie op te bouwen met onze opdrachtgevers en cliënten.