Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Persluchtkeuring

Achtergrondinformatie:

Deze keuring is voor werknemers die blootgesteld kunnen worden aan chemische stoffen, waarbij het dragen van ademlucht vereist is, bijvoorbeeld in de chemie, asbestverwerking of bodemsanering. Indien dat wel het geval is dient een andere keuring uitgevoerd te worden (zie perslucht/brandweerkeuring, met fysieke belasting).

De persluchtkeuring

Buitenlucht onafhankelijke ademlucht/persluchtkeuring). Deze keuring is bestemd voor werknemers die met buitenlucht onafhankelijke adembescherming moeten kunnen werken.

Inhoud asbestkeuring

  • Anamnese
  • Lichamelijk onderzoek
  • Een hartfilmpje / ECG
  • Inspannings ECG / ergometrie
  • Longfunctieonderzoek (spirometrie)

U neemt het volgende mee naar de keuring:

  • Geldige legitimatie (rijbewijs / paspoort)
  • Potje verse urine
  • Eventueel medicijnen die u gebruikt

Wilt u meer informatie over Beroepskeuringen?  Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Beroepskeuringen.