Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Windmolenpark offshorekeuringen

“Omedi diagnostisch medisch adviescentrum is een door NOGEPA aangewezen keuringsinstituut.”

Voor werkzaamheden in de offshore windernergie, de windmolenparken, is een medische keuring noodzakelijk. Hiervoor wordt de NOGEPA offshorekeuring gebruikt. Omedi is een door NOGEPA (Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association, www.nogepa.nl) aangewezen keuringsinstituut en is bevoegd om uw Personal Safety Log af te stempelen. Zie NOGEPA offshorekeuringen  [link naar pagina NOGEPA offshorekeuringen]

Achtergrondinformatie:

In de zoektocht naar duurzame energiebronnen heeft de Nederlandse regering onder andere ingezet op offshore windenergie. De ambitie is om in 2020 voor 6.000 Megawatt aan offshore windenergiecapaciteit te hebben geïnstalleerd op de Noordzee. Hiervoor is een oppervlak van 1.000 km2 nodig, bij voorkeur dicht bij de kust. Voor de olie- en gassector biedt dit grote uitdagingen. Voor een aantal gebieden is duidelijk dat de kans klein is dat er olie of gas aanwezig is. Daar doen zich geen problemen voor om windparken te bouwen. Voor de gebieden waar mogelijk olie of gas zit is goede afstemming met alle partijen nodig. Nog lang niet alle olie- en gasvelden zijn in kaart gebracht en het verrichten van seismisch onderzoek wordt ernstig bemoeilijkt als er windmolens staan.

Wilt u meer informatie over de windmolenpark offshorekeuringen?  Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Scheepvaart- en offshorekeuringen.