Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

SMO Verzuimmodel

Een gezonde arbeidssituatie: Situatie, Motivatie en Organisatie

In onze visie op verzuim hanteren wij het Omedi SMO Verzuimmodel. Dit model gaat uit van een traject dat bestaat uit drie stappen: Situatie, Motivatie en Organisatie – om een verzuimprobleem op te lossen door functioneringsherstel te realiseren. In elke stap komen twee essentiële elementen steeds naar voren: ziekte en gedrag worden gelijkwaardig meegenomen (Gedragsmodel Falke & Verbaan) en het belang van een aanvullende relatie tussen de leidinggevende en de bedrijfsarts (verlengde-arm-constructie). De doelstelling van het Omedi SMO Verzuimmodel is te allen tijde participatie: deelname aan het arbeidsproces, waarmee de cliënt en leidinggevende (in samenwerking met de bedrijfsarts) handvatten hebben om te zorgen dat de arbeidssituatie gezond is en blijft.