Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

SMO Verzuimmodel

Een gezonde arbeidssituatie: Situatie, Motivatie en Organisatie

In onze visie op verzuim hanteren wij het Omedi SMO Verzuimmodel. Dit model gaat uit van een traject dat bestaat uit drie stappen: Situatie, Motivatie en Organisatie – om een verzuimprobleem op te lossen door functioneringsherstel te realiseren. In elke stap komen twee essentiële elementen steeds naar voren: ziekte en gedrag worden gelijkwaardig meegenomen (Gedragsmodel Falke & Verbaan) en het belang van een aanvullende relatie tussen de leidinggevende en de bedrijfsarts (verlengde-arm-constructie). De doelstelling van het Omedi SMO Verzuimmodel is te allen tijde participatie: deelname aan het arbeidsproces, waarmee de cliënt en leidinggevende (in samenwerking met de bedrijfsarts) handvatten hebben om te zorgen dat de arbeidssituatie gezond is en blijft.

  • Omedi biedt een actieve verzuimaanpak; zo beperken en voorkomen we verzuim. We streven een snelle werkhervatting op de korte termijn na en adviseren uw medewerker over de mogelijkheden tot duurzame optimalisatie van zijn of haar inzetbaarheid op de lange termijn. Zo krijgt u controle over uw verzuimbegeleiding.

Heeft u een fysieke afspraak bij Omedi?

Wanneer u zelf koorts heeft of verkouden bent verzoeken we u uw afspraak af te zeggen.

In dat geval dient u zich telefonisch af te melden Omedi.

Het kan ook voorkomen dat Omedi u weigert te keuren wanneer u symptomen vertoont die mogelijk bij het Coronavirus kunnen horen. Dit is een landelijk beleid. U kunt wanneer de symptomen verdwenen zijn met Omedi overleggen voor een nieuwe afspraak.