Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Klachtenprocedure

Omedi beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht, heeft Omedi een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat u uw klacht snel kenbaar kunt maken. Iedere uiting van onvrede inzake onze dienstverlening, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen, behandelen wij als klacht.

Een zorgvuldige afhandeling van een klacht is pas mogelijk als deze op papier staat. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft verzoeken wij u vriendelijk een schriftelijke klacht in te dienen.

 • Omschrijf u klacht duidelijk. Onder klacht word verstaan een uiting van ontevredenheid door betrokkene ( klager) gericht aan Omedi met betrekking tot haar dienstverlening, werkwijze of handelingen van medewerkers, welke niet na toelichting of correctie kan worden verholpen. vermeld hierin over welke activiteit uw klacht gaat, welke medewerker het betreft, wanneer de klacht is ontstaan.
 • Vermeld duidelijk uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer, gegevens werkgever.
 • De klacht zal spoedig opgepakt worden en uiterlijk 2 weken na ontvangst schriftelijk beantwoord worden, met daarin een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en een voorstel voor oplossing/te nemen maatregel door Omedi.

Indien u vindt dat uw klacht door ons niet serieus genomen wordt, kunt u uw klacht voorleggen over onze arbodienstverlening ( VWS erkende geschilleninstanties in de zorg ) aan de Geschillencommissie Arbodiensten.

Voor klachten over aanstellingskeuringen ( CKA, medische keuringen en aanstellingskeuringen ) kunt u zich wenden tot, https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/commissie-klachtenbehandeling-bij-aanstellingskeuringen

De geschillencommissie neemt alleen klachten in behandeling, nadat klachten door ons aantoonbaar niet zijn opgevolgd of niet naar tevredenheid zijn afgehandeld.

De klacht aan de geschillen commissie moet gaan over de klachtafhandeling door ons of over onjuiste bejegening door onze arbodienst. De Geschillencommissie Arbodiensten is niet bevoegd te oordelen over klachten over het medisch oordeel van een bedrijfsarts of over een keuring.

Heeft de arts zich niet gehouden aan de beroepsnormen dan kunt zich richten tot het regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.


Door onderstaand formulier in te vullen, nemen wij uw klacht in behandeling.

 • Omedi
  Diagnostisch medisch adviescentrum
  Stationsstraat 16
  4041 CJ Kesteren
  t : 0488 480048
  f : 0488 480041
  e : info@omedi.nl

   

  Telefonische bereikbaarheid:

  Maandag t/m Donderdag 09:00 – 17:30
  Vrijdag 09:00 – 16:30

   

  Openingstijden:

  Maandag 07:00 – 22:00
  Dinsdag 07:00 – 22:00
  Woensdag 07:00 – 22:00
  Donderdag 07:00 – 22:00
  Vrijdag 07:00 – 16:30
  Zaterdag 08:00 – 13:00

   

  Route : 
  klik hier voor pdf
  klik hier voor google maps

   

  Contact functionaris gegevensbescherming:
  e : HR@omedi.nl