Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Klachtenprocedure

Omedi streeft ernaar de dienstverlening zo professioneel mogelijk uit te voeren. Bent u desondanks toch ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met Omedi.

Wanneer u een klacht heeft, is de interne klachtenregeling van Omedi van toepassing, dit betekent dat een klacht door Omedi wordt behandeld.

Een zorgvuldige afhandeling van een klacht is pas mogelijk als deze op papier staat. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft verzoeken wij u vriendelijk een schriftelijke klacht in
te dienen.

  • Hierin staat de beschrijving van de klacht. U vermeld hierin over welke activiteit uw klacht gaat, welke medewerker het betreft, wanneer de klacht is ontstaan.
  • Vermeld duidelijk uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer, gegevens werkgever.

Door onderstaand formulier in te vullen, nemen wij uw klacht in behandeling.