Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Keuring arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arts en de arbeidsdeskundige van UWV bepalen uw mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt door een keuring. U krijgt die keuring als u na 2 jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk kunt. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering is een medische keuring verplicht. Deze keuring gebeurt bij het UWV. De arts bepaalt aan de hand van deze keuring de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook bepaalt de arts of en wanneer de aanvrager opnieuw gekeurd moet worden.

De keuring arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat meestal uit:

  • Gezondheidsverklaring
  • Gesprek met Keuringsarts
  • Lichamelijk onderzoek
  • Urine- en bloedonderzoek

Wij zenden het rapport naar de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij. De medisch adviseur beoordeelt de bevindingen op inhoudelijke grond. De keuringsarts heeft alleen een signalerende functie. De kosten voor deze keuring worden door de verzekerings maatschappij betaald.

Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Particuliere keuringen.

Heeft u een fysieke afspraak bij Omedi?

Wanneer u zelf koorts heeft of verkouden bent verzoeken we u uw afspraak af te zeggen.

In dat geval dient u zich telefonisch af te melden Omedi.

Het kan ook voorkomen dat Omedi u weigert te keuren wanneer u symptomen vertoont die mogelijk bij het Coronavirus kunnen horen. Dit is een landelijk beleid. U kunt wanneer de symptomen verdwenen zijn met Omedi overleggen voor een nieuwe afspraak.