Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Prijslijsten

Prijslijst Arbozorg

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

 Aansluiting eigen zorgAansluiting maat zorg basisAansluiting maat zorg totaal
Eenmalige aansluitkosten / minimale afname bedrijfsarts in uren per jaar

€100 / 50

€250 / 0

€250 / 0

Jaarlijkse kosten per medewerker (minimaal €100 per jaar)

€5

€30

€75

Zorgportaal (dossiermanager van medisoft) 
Verwerking van ziek- en herstelmelding

€35

Verwerking van ziek- en herstelmeldingen via verzuimportaal 
Verzuimstatistieken en management rapportage via verzuimportaal 
Signalering binnen verzuimtraject op basis van wet poortwachter (verzuimportaal) 
Dossiervorming, P&O dossier, UWV rapportages (verzuimportaal) 
Meerdere gebruikers en autorisaties mogelijk (verzuimportaal) 
Rapportages via email ontvangen (na iedere verrichting)
Rapportages inzien in het verzuimportaal 
Registratie van beroepsziekten
(exclusief spreekuur)

€92,50

    
Poortwachter verrichtingen   
 Aansluiting eigen zorgAansluiting maat zorg basisAansluiting maat zorg totaal
Uurtarief (bedrijfs)arts

€185

€185

€185
Uurtarief praktijkondersteuner bedrijfsarts

€165

€165

€165
Verzuim SPOED consult (vindt plaats binnen 60 uur en niet annuleerbaar)

150%

150%

150%
Verzuim eerste consult
(ca. 45 min.)

€138,75

€138,75

€138,75
Verzuimconsult standaard
(ca. 30 min.)

€92,50

€92.50

€92.50
Verzuimconsult complex
(ca. 45 min.)

€138,75

€138,75

€138,75
Verzuimconsult conflict
(ca. 60 min.)

€185

€185

€185
Verzuimconsult telefonisch standaard
(ca. 30 min.)

€92.50

€92,50

€92.50
Verzuimconsult telefonisch complex
(ca. 45 min.)

€138,75

€138,75

€138,75
Telefonisch overleg met bedrijfsarts
(per 5 minuten)

€15,42

€15,42

€15,42
Probleemanalyse
(exclusief consult)

€92.50

€92.50

€92.50
Open arbeidsomstandigheden spreekuur standaard
(ca. 30 min.)

€92,50

€92,50

€92.50
Opstellen actuele mogelijkhedenlijst (AML) / Inzetbaarheidsprofiel aanvullend op spreekuur

€92,50

€92,50

€92.50
Opvragen en beoordelen medisch info

€200

€200

€200
Verwijzing naar curatieve behandelaar
(behandelkosten via zorgverzekeraar)

€92,50

€92,50

€92.50
Re-integratie verslag ziek uit dienst,
ziekteperiode < 13 weken

€370

€370

€370
Re-integratie verslag ziek uit dienst,
ziekteperiode >13 weken, inclusief overleg UWV

€555

€555

€555
Sociaal medisch team overleg

uurtarief

uurtarief

uurtarief

    
Ondersteuning verzuimbegeleiding   
 Aansluiting eigen zorgAansluiting maat zorg basisAansluiting maat zorg totaal
Verwerken eigen verklaring medewerker

uurtarief

uurtarief

Telefonisch gesprek inzetbaarheid medewerker

uurtarief

uurtarief

Telefonisch gesprek inzetbaarheid werkgever

uurtarief

uurtarief

Coaching opstellen WvP rapportages

uurtarief

uurtarief

Coaching aanvraag deskundigenoordeel of WIA

uurtarief

uurtarief

 Uurtarief verzuimbegeleider

€125

 €125

 €125

    
Over bovenstaande tarieven wordt BTW in rekening gebracht conform de website van de belastingdienst: Zakelijk, Btw, Tarieven en vrijstellingen, Vrijstellingen, Gezondheidszorg, Arbodiensten, Lijst werkzaamheden arbodiensten.   

Heeft u een fysieke afspraak bij Omedi?

Wanneer u zelf koorts heeft of verkouden bent verzoeken we u uw afspraak af te zeggen.

In dat geval dient u zich telefonisch af te melden Omedi.

Het kan ook voorkomen dat Omedi u weigert te keuren wanneer u symptomen vertoont die mogelijk bij het Coronavirus kunnen horen. Dit is een landelijk beleid. U kunt wanneer de symptomen verdwenen zijn met Omedi overleggen voor een nieuwe afspraak.