Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Prijslijsten 2024

Prijslijst Arbozorg

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

 Aansluiting eigen zorgAansluiting maat zorg BasisAansluiting maat zorg PlusAansluiting maat zorg Totaal
Eenmalige aansluitkosten / minimale afname bedrijfsarts in uren per jaar

€ 100,00 / 50

€ 250,00 / 0

€ 250,00 / 0

€ 250,00 / 0

Jaarlijkse kosten per medewerker (minimaal €100 per jaar)

€ 13,00

€ 40,00

€ 90,00

€ 194,50

Zorgportaal (dossiermanager van medisoft) 
Verwerking van ziek- en herstelmelding

€ 45,00

n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Verwerking van ziek- en herstelmeldingen via verzuimportaal 
Verzuimstatistieken en management rapportage via verzuimportaal 
Signalering binnen verzuimtraject op basis van wet poortwachter (verzuimportaal) 
Dossiervorming, P&O dossier, UWV rapportages (verzuimportaal) 
Meerdere gebruikers en autorisaties mogelijk (verzuimportaal) 
Rapportages via email ontvangen (na iedere verrichting)
Rapportages inzien in het verzuimportaal 
Registratie van beroepsziekten
(exclusief spreekuur)

€ 112,00

     
Poortwachter verrichtingen    
 Aansluiting eigen zorgAansluiting maat zorg BasisAansluiting maat zorg PlusAansluiting maat zorg Totaal
Uurtarief (bedrijfs)arts

€ 225,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 225,00

Uurtarief praktijkondersteuner bedrijfsarts

€ 198,00

€ 198,00

€ 198,00

€ 198,00

Verzuim SPOED consult (vindt plaats binnen 60 uur en niet annuleerbaar)

150%

150%

150%

150%

Verzuim eerste consult (ca. 45 min.)

€ 169,00

€ 169,00

€ 169,00

Verzuimconsult standaard (ca. 30 min.)

€ 112,50

€ 112,50

€ 112,50

Verzuimconsult complex (ca. 45 min.)

€ 169,00

€ 169,00

€ 169,00

Verzuimconsult conflict (ca. 60 min.)

€ 225,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 225,00

Verzuimconsult telefonisch standaard (ca. 30 min.)

€ 112,50

€ 112,50

€ 112,50

Verzuimconsult telefonisch complex (ca. 45 min.)

€ 169,00

€ 169,00

€ 169,00

€ 169,00

Telefonisch overleg met bedrijfsarts minimaal 15 minuten (vervolgens per 5 minuten)

uurtarief

uurtarief

uurtarief

uurtarief

Probleemanalyse (exclusief consult)

€ 112,50

€ 112,50

€ 112,50

Open arbeidsomstandigheden spreekuur standaard (ca. 30 min.)

uurtarief

uurtarief

uurtarief

uurtarief

Opstellen functionele mogelijkhedenlijst (FML) / Inzetbaarheidsprofiel aanvullend op spreekuur

€ 112,50

€ 112,50

€ 112,50

Opvragen en beoordelen medisch info

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

Verwijzing naar curatieve behandelaar (behandelkosten via zorgverzekeraar)

€ 112,50

€ 112,50

€ 112,50

Re-integratie verslag ziek uit dienst, ziekteperiode < 13 weken

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

Re-integratie verslag ziek uit dienst, ziekteperiode >13 weken, inclusief overleg UWV

€ 675,00

€ 675,00

€ 675,00

€ 675,00

Opvragen medische informatie bij vorige bedrijfsarts/arbodienst (per dossier)

€ 103,00

€ 103,00

€ 103,00

€ 103,00

Afschrift dossier verstrekken aan externe betrokkenen

€ 51,00

€ 51,00

€ 51,00

€ 51,00

Sociaal medisch team overleg

uurtarief

uurtarief

uurtarief

uurtarief

     
Ondersteuning verzuimbegeleiding    
 Aansluiting eigen zorgAansluiting maat zorg BasisAansluiting maat zorg PlusAansluiting maat zorg Totaal
Telefonisch overleg n.a.v. spreekuur inzake voortgang re-integratie
en afspraken (met werknemer en/of werkgever)

uurtarief

uurtarief

Opstellen WvP rapportages

uurtarief

uurtarief

Ondersteuning ziek uit dienst

uurtarief

uurtarief

 Uurtarief casemanagement / HR support

€ 154,00

€ 154,00

€ 154,00

€ 154,00

 Uurtarief psychosociale begeleiding door coach

€ 167,00

€ 167,00

€ 167,00

€ 167,00

 Uurtarief HR adviseur bij u op locatie

offerte

 offerte

 offerte

 offerte

    
Over bovenstaande tarieven wordt BTW in rekening gebracht conform de website van de belastingdienst: Zakelijk, BTW, Tarieven en vrijstellingen, Vrijstellingen, Gezondheidszorg, Arbodiensten, Lijst werkzaamheden arbodiensten.