Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Complete scan

“Een compleet lichaamsonderzoek met alle essentiële onderdelen”

Het programma van een healthcheck Complete scan is gebaseerd op de laatste laatste medische inzichten en richtlijnen. Een healthcheck begint altijd met een gevalideerde vragenlijst, die specifiek is samengesteld om mogelijke ziekte- of aandoeningsindicatoren aan het licht te brengen. De resultaten, op basis van de gegeven antwoorden, zijn persoonlijke indicatoren voor het te verrichten medische onderzoek en vormen de basis voor de te nemen stappen om verbetering teweeg te brengen. In onderstaand tabel vindt u de inhoud van een Complete scan.

Wilt u meer informatie over Healthcheck? Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Healthcheck.