Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Medische keuring Klein vaarbewijs

“Om een Klein vaarbewijs te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart.”

Tot en met het examen hebt u formeel nog niets te maken met medische eisen. Pas als u bent geslaagd en u een aanvraag indient voor het Klein Vaarbewijs moet duidelijk zijn dat u voldoet aan de keuringseisen. U moet daartoe een Eigen Verklaring invullen. Deze ontvangt u op het moment dat u het vaarbewijs aanvraagt. Als alle vragen met ‘nee’ zijn beantwoord stuurt u de Eigen verklaring samen met de aanvraag voor het Klein Vaarbewijs naar VAMEX.

Als op de Eigen Verklaring één of meer vragen met ‘ja’ zijn beantwoord laat u Omedi diagnostisch medisch adviescentrum een schriftelijke verklaring afgeven, waaruit de aard en de ernst van de aandoening blijkt. De Eigen Verklaring wordt, samen met de verklaring van onze arts, beoordeeld door de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR. De contactgegevens staan op de Eigen verklaring.

Heeft u vragen over de beoordeling van de Eigen Verklaring, dan kunt u deze stellen aan de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR: vaarbewijzen@cbr.nl.

U kunt hier het formulier Eigen Verklaring downloaden: Eigen Verklaring

Meer informatie over de medische eisen kunt u vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (www.ilent.nl)

Wetgeving die van toepassing is op de binnenvaartkeuringen:

Over de medische keuring voor de binnenvaart / pleziervaart:

  • Binnenvaartwet art 23 t/m 28
  • Binnenvaartbesluit art 25 t/m 29
  • Binnenvaartregeling art 6.1 t/m 6.13 en bijlage 6.1 t/m 6.4

Over de aanwijzing van keuringsartsen voor de scheepvaart:

  • Besluit zeevarenden, handelsvaart en zeilvaart 110 en 111 (tot 20 augustus 2013 Besluit zeevaartbemanning, handelsvaart en zeilvaart).

De genoemde binnenvaartwetten staan op Overheid.

Wilt u meer informatie over de Medische keuring Klein vaarbewijs?  Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Scheepvaart- en offshorekeuringen.