Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Bodemsaneringskeuring

Bodemsaneringskeuring voor het werken met vervuilde grond (klasse A, A+B en A+B+C)

Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van (dreigende) verontreiniging en de directe gevolgen daarvan voor de bodem. Bodemsanering is verplicht als de provincie of gemeente vaststelt dat de verontreiniging ernstig is en sanering met spoed nodig is.

De bodemsaneringskeuring is het arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden. Omedi verricht  alle verschillende klassen bodemsaneringskeuringen. Wij beschikken over een eigen laboratorium, in de tijd dat u wordt gekeurd, zijn uw onderzoeksresultaten bekend.

C.R.O.W. 132 4e druk:

 • Type A of A+B overdrukcabine (bijvoorbeeld kraanmachinist of chauffeur)
 • Type A+B adembescherming (bijvoorbeeld grondwerker)
 • Type A+B+C buitenlucht onafhankelijke ademlucht (bijzondere gevallen

Uitleg ademhalingsbescherming arboportaal

Deze bodemsaneringkeuring voor werken met vervuilde grond bestaat, afhankelijk van het type, uit:

 • Beoordeling van de vooraf ingevulde vragenlijst
 • Gesprek met de arbo-arts of bedrijfsarts
 • Bloeddrukmeting in rust
 • Oog onderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden)
 • Gehoor onderzoek
 • Urine onderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker)
 • Bloedonderzoek op bloedbeeld, leverfunctie en nierfunctie
 • Lichamelijk onderzoek door arts (coördinatie, evenwicht)

U neemt het volgende mee naar de keuring:

 • Ingevulde vragenlijst
 • Potje verse urine
 • Identiteitsbewijs / Rijbewijs
 • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten
 • Bril of lenzen

Verklaringen kunnen alleen afgegeven worden indien met 18 jaar of ouder is.

Wilt u meer informatie over Beroepskeuringen?  Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Beroepskeuringen.