Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Arbozorg

ARBOZORG OP MAAT

Arbozorg is maatwerk; iedere organisatie is uniek. Omedi beoordeelt samen met de werkgever welk arbozorgpakket goed aansluit bij de wensen en behoeften van de organisatie en de situatie binnen het bedrijf. We nemen u de zorgen uit handen en begeleiden het gekozen arbotraject. Omedi levert accurate en snelle analyses en terugkoppelingen, zodat u als werkgever tijdig en continu op de hoogte bent van de arbeidssituatie van uw medewerkers. Dit doen wij op een nuchtere, no-nonsensemanier, waar u als werkgever op kunt vertrouwen. Omedi gelooft in het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie met haar cliënten, waarin rechtvaardigheid, openheid en doeltreffendheid leidend zijn.

UNIEKE VISIE OP VERZUIM

In onze visie op verzuim hanteren wij het Omedi SMO Verzuimmodel. Dit model gaat uit van een traject dat bestaat uit drie stappen: Situatie, Motivatie en Organisatie – om een verzuimprobleem op te lossen door functioneringsherstel te realiseren.
Lees verder over SMO Verzuimmodel.

GEBRUIKSVRIENDELIJK VERZUIMSYSTEEM

Als u zich als werkgever bezighoudt met verzuim en vooral het voorkómen ervan, is het noodzakelijk om een digitaal dossiersysteem te gebruiken. Omedi gebruikt hiervoor Dossier Manager, een uiterst gebruiksvriendelijke verzuimapplicatie, ontwikkeld vanuit de praktijk en jarenlange ervaring op het gebied van arbodienstverlening. Dossier Manager fungeert als de spil in uw verzuimmanagement.