Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

“Omedi wil gezien worden als uw partner in Preventieve medische zorg.”

 Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een effectief screeningsinstrument dat de gezondheidssituatie van uw onderneming in kaart brengt. Hiermee scant u als werkgever de mentale en fysieke gezondheid van uwwerknemers. Een PMO heeft als voornaamste doel mogelijke problemen of risico’s vroegtijdig te onderkennen, te voorkómen of te behandelen.

Met een voor de werksituatie relevante, gevalideerde signaleringsvragenlijst worden zaken als werkbelasting, werkdruk, werkbeleving en werkvermogen van uw werknemers inzichtelijk gemaakt. U houdt altijd de regie in handen: Omedi Arbodienstverlening draagt bij en denkt met u mee, maar u bepaalt hoe en wanneer een PMO uitgevoerd wordt. Goed uitgevoerd PMO leidt tot gezonde werknemers die optimaal inzetbaar blijven.

Inzetten op veiligheid, duurzaamheid en vitaliteit

Omedi heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg en weet vanuit de praktijk dat preventieconsulten en leefstijlprogramma’s bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Maar ook het opsporen van ongunstige blootstellingen en onveilige arbeidssituaties (RI&E) dragen hiertoe bij. Het signaleren van een te grote werkbelasting of werkdruk helpt u als werkgever een goede gezondheidssituatie te realiseren. Omedi ziet de bedrijfsarts hierin als initiator, maar u houdt de regie in handen. Met de resultaten van een PMO weten werkgevers hoe gezond en vitaal hun medewerkers zijn en hoe energiek en scherp ze zijn. Een hieruitvolgend plan van aanpak, waarin kerndoelen worden bepaald en waarbij naast de bedrijfsarts deskundigen worden ingezet, leidt tot een daling van verzuim en verloop, en een verhoogde arbeidsproductiviteit.

SAB-methode: Scannen, Adviseren en Begeleiden

Diverse specifieke deskundigen kunnen worden ingezet om een optimale arbeidssituatie te realiseren. Omedi hanteert hiervoor de SAB-methode: Scannen, Adviseren en Begeleiden. In de eerste fase (het scannen) wordt een op maat gemaakte en branchegerichte PMO uitgevoerd om de arbeidssituatie in kaart te brengen. In de adviseringsfase worden  (individueel en groepsmatig) in de vorm van een plan van aanpak gerapporteerd. Tijdens de derde fase worden werknemers door middel van individuele trajecten begeleid. In deze laatste fase wordt gebruik gemaakt van de providerboog van Omedi. Het doel van SAB ishet realiseren en in stand houden van een optimale en gezonde arbeidssituatie.

Praktische informatie

Wilt u meer informatie over Preventief medisch onderzoek?  Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over PMO.