Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Rioolwerkers keuring

Als werknemers risico lopen om besmet te raken door blootstelling aan biologische agentia op het werk, zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om hun personeel te beschermen tegen infectie en dienen ze zo mogelijk vaccinatie aan te bieden. Dit risico moet blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Indien er een (enig) risico bestaat heeft de werknemer recht op vaccinatie als voor de betreffende agentia een vaccin bestaat. Op basis van het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid (KIZA) is er een gericht onderzoek samengesteld voor Rioolwerkers. Hierbij hoort tevens het updaten en of uitbreiden van de vaccinatiestatus. Een keuring zal modulair opgebouwd worden naar aanleiding van de bovenstaande risico’s (een basiskeuring, die uitgebreid wordt met de benodigde vaccinaties)

Aandachtspunten:

 • Endotoxinen en schimmels kunnen longproblemen veroorzaken
 • Verminderde afweer door ziekten niet wenselijk (HIV, chemokuren etc)
 • De belastbaarheid die nodig is voor het dragen van eventuele persoonlijke bescherming, als waterdichte pakken en volgelaatsmaskers, kunnen getoetst worden, zodat de lichamelijke belasting die dit met zich mee brengt goed verdragen kan worden
 • Is er een RI&E van de rioolwerkzaamheden aanwezig?

Type A Rioolwerkerskeuring (Adembescherming / Volgelaatsmasker):

 • Vragenlijst
 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloedonderzoek
 • Urineonderzoek
 • Gehoortest (audiometrie)
 • Longfunctie (spirometrie)
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Benodigde vaccinaties volgens protocol

Type B Rioolwerkerskeuring (Buitenlucht onafhankelijke ademlucht):

 • Idem als Type A Rioolwerkerskeuring
 • Inspanningsonderzoek voor perslucht (x-ECG)

Wilt u meer informatie over Beroepskeuringen?  Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Beroepskeuringen.