Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Chauffeurskeuring besloten busvervoer

Deze medische keuring is voor chauffeurs van besloten busvervoer (voorheen volgens de richtlijnen van Stichting Medibus). De Chauffeurs vallend onder CAO besloten busvervoer en zijn verplicht zich eens in de vijf jaar medisch te laten keuren. Dit kunt u snel en eenvoudig regelen bij Omedi.