Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Duikmedisch onderzoek

Met een jaarlijks duikmedisch onderzoek wordt vast gesteld of je geschikt of nog geschikt bent voor het uitoefenen van de duiksport. Duiken vindt plaats in een voor de mens onnatuurlijke omgeving waar je bloot staat aan extreme effecten van druk en gasuitwisseling. De gezondheid van de duiker moet altijd voorop staan, niet alleen voor uzelf maar ook voor uw buddy.

Bij sportduiken spreekt men niet meer van een duikkeuring, maar van een (preventief) duikmedisch onderzoek, het (p)DMO. Beroepsduikers moeten wel een duikkeuring ondergaan. De beroeps duikerkeuring is in opdracht van een werkgever, hierbij is sprake van een keuring in opdracht van derde.

Voor een professioneel en adequaat duikmedisch onderzoek en voor beroepsmatige duiker herkeuringen kunt u terecht bij Omedi. Wij staan borg voor een uitgebreid duikmedisch onderzoek, uitgevoerd door een gecertificeerd sportduikarts en duikerarts A.

Wij verrichten duikmedisch onderzoek voor sportduikers volgens de norm van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD).

Inhoud Duikmedisch onderzoek:

 • Zeer zorgvuldige anamnese
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 • Auscultatie hart/longen
 • Bloeddrukmeting
 • Indruk habitus, vetpercentage
 • KNO onderzoek: oorspiegelen verplicht
 • Urinetest: albumine en glucose
 • Oriënterend neurologisch onderzoek
 • Eenvoudige spirometrie (VC en FEV1)
 • Een inspanningstest op indicatie

Mogelijkheden voor gericht verder onderzoek (meestal na specialistische doorverwijzing):

 • Test inspanningsastma
 • Hyperventilatie provocatietest
 • Veldtesten, bijv.
 • Test in hyperbare tank
 • FEV1bepalen tijdens training
 • Provocatie loop/fietstest perslucht uit ademautomaat (koude droge lucht)
 • (Inspanningstest: FEV1– 15% (10%) is afwijkend )
 • (ProvocatietestPC20, FEV1 – 20% is afwijkend)
 • Inspannings ECG (ECG), fietstest
 • Thorax foto
 • Oriënterend bloedonderzoek Hb, Thr, ALAT, ASAT, creat. Glc, Leuco´s, BSE, Sikkelcel, thalassemie
 • X sinus
 • Uitgebreid neurologisch onderzoek met EEG
 • Calorisch onderzoek oren
 • Botdensitometrie of dexameter onderzoek
 • Transoesophageale echo na DCZ voor PFO
 • (spiraal) CT scan longen op verdenking bullae, blebs (jarenlang roken) of na onbegrepen DCZ

Maak een afspraak en laat u door Omedi adviseren. Via onderstaande button kunt u meer informatie aanvragen over Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen.