Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Basiscontract arbodienst

Kan de grip op verzuim binnen uw onderneming beter? Ontdek wat de Arbo-aanpak van Omedi Diagnostisch Medisch Adviescentrum voor u kan betekenen.

Omedi gelooft in het nemen van verantwoordelijkheden die passen bij de situatie. Door onze jarenlange ervaring en deskundigheid leveren we heldere adviezen, re-integratie trajecten en persoonlijke begeleiding: Dat is wat we doen met onze arbodienstverlening. Met warme zakelijkheid: back to work!

Motiveren is de sleutel van vooruitgang. Activatie en participatie op de korte termijn en duurzame optimalisatie op de lange termijn. Omedi adviseert en begeleidt u en uw medewerker hierin. Samen stellen we duidelijke doelen. De eerste stap naar een betere controle over uw verzuimbegeleiding.

U beslist! Voert mijn onderneming zelf het casemanagement uit of wilt u zich hierbij volledig laten ontzorgen door Omedi, onder andere door middel van: het bewaken van termijnen, advisering in het volgen van de Wet verbetering Poortwachter, opstellen Wet verbetering Poortwachter documenten.

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Het is mogelijk uw contract bij uw huidige arbodienstverlener pro forma op te zeggen. U behoudt het recht om datzelfde contract aan het eind van de looptijd toch te verlengen. In de tussenliggende periode kunt u onderzoeken of de adequate werkwijze van Omedi bij u past.

Onze diensten en werkwijze lichten we graag toe in een persoonlijk gesprek.

Wij zien oplossingen!