Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Praktijkondersteuner bedrijfsarts

Sinds begin dit jaar zet Omedi voor het begeleiden van verzuimconsulten een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) in.
De praktijkondersteuner bedrijfsarts ondersteunt de bedrijfsarts op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Tevens brengt de praktijkondersteuner een eigen expertise in. Dit kan een specialisatie zijn op het gebied van bijvoorbeeld houding, beweging, ergonomie en begeleiding in gedragsverandering. Hiermee levert de praktijkondersteuner een zelfstandige bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Sinds 2013 bestaat er de mogelijkheid dat de bedrijfsarts een aantal taken delegeert.
De praktijkondersteuner valt onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de bedrijfsarts. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de wet BIG en in een leidraad van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB).
Door de inzet van de praktijkondersteuner worden bepaalde taken uit handen gegeven door de bedrijfsarts. Hierdoor kan de bedrijfsarts zich meer richten op zijn kerntaken.

De praktijkondersteuner faciliteert, als procesbegeleider en persoonlijke coach, de werknemer de regie in eigen hand te nemen. Dit doet zij door te faciliteren, te stimuleren, te demedicaliseren én mee te denken met werknemer én leidinggevende/ondernemer over de terugkeer naar toekomstgericht (tijdelijk) aangepast werk of werkhervatting in eigen functie.

In de uitnodigingen die wij versturen wordt duidelijk vermeld of het een consult bij de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts ( POB) betreft.

Categorieën

Omedi diagnostisch medisch adviescentrum

Korte communicatielijnen en persoonlijk contact hebben wij hoog in ons vaandel staan. We geloven in wederzijds vertrouwen; cliënten en opdrachtgevers moeten zich bij ons op hun gemak voelen.