Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Situatie wettelijke taken arbodienstverlening voor 1 juli 2017

De wettelijke taken arbodienstverlening voor 1 juli 2017:

Ziekteverzuimbegeleiding
Deskundige begeleiding bij ziekte. Hierbij gaat het om het bevorderen van re-integratie bij verzuim wegens ziekte of gebrek.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
De RI&E is een middel om de gezondheid en veiligheid binnen een organisatie te bevorderen. De RI&E inventariseert, evalueert en prioriteert de risico’s die aan de gevaren in een bedrijf zijn verbonden en omschrijft de maatregelen in een Plan van Aanpak.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
Het PAGO is gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeid gebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.

Aanstellingskeuring
Een aanstellingskeuring wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer laten keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen.

De bovenstaande taken worden sinds 1 juli 2017 aangevuld door invoering van het basiscontract.

Categorieën

Omedi diagnostisch medisch adviescentrum

Korte communicatielijnen en persoonlijk contact hebben wij hoog in ons vaandel staan. We geloven in wederzijds vertrouwen; cliënten en opdrachtgevers moeten zich bij ons op hun gemak voelen.