DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Run with the Doctor 2018

Beweging en sport hebben een positief effect op het cardiovasculair systeem, houdings- en bewegingsapparaat en op het brein. Omedi start vanaf september 2018 met een try out “Run with the Doctor”. Er wordt gestart met een maandelijkse training onder begeleiding van de bedrijfsarts

Lees meer

Basiscontract arbodienstverlening vanaf 1 juli 2017

Afspraken over arbodienstverlening worden vanaf 1 juli 2017 vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener staat in ieder geval: hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld; hoe het overleg

Lees meer

Situatie wettelijke taken arbodienstverlening voor 1 juli 2017

De wettelijke taken arbodienstverlening voor 1 juli 2017: Ziekteverzuimbegeleiding Deskundige begeleiding bij ziekte. Hierbij gaat het om het bevorderen van re-integratie bij verzuim wegens ziekte of gebrek. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) De RI&E is een middel om de gezondheid en

Lees meer